logo
Qinhuangdao Yanshan Chestnut Co., Ltd.
Main categories: Fresh Chestnut,Frozen Chestnut,Chestnut Snack,Chestnut Jam,Food Machine

 

 

 

Qinhuangdao Yanshan Chestnut Co., Ltd. 

               

                       

 

                     Professional Chestnuts Supplier Since 1996

 

 

 

 

 

 

OUR ADVANTAGES

 

 

 

Choose Your Langague

 

 

                                                                                                                                  

Murray Luo
Ivy Zhang
Wang Ying
Alice Tan
Sharon Shan
Naomi Dong